Morsowate (Odobenidae)

bez tytułu

Drapieżne ssaki morskie zaliczane do płetwonogich (Pinnipedia). W przeszłości rodzina Odobenidae była szeroko rozpowszechniona i liczna w gatunki (ponad 10 rodzajów). Obecnie jedynym żyjącym przedstawicielem jest mors (Odobenus rosmarus).

Anatomia i morfologia

Morsowate łączą cechy uchatkowatych (Otariidae) oraz fokowatych (Phocidae). Podobnie jak te pierwsze mają możliwość zaginania tylnych kończyn pod tułów, co umożliwia im dość sprawne poruszanie się na lądzie. Jednak ze względu na dużą zawartość tkanki tłuszczowej i związany z tym kształt ciała zwierzęta te na lądzie nie są tak zwinne jak uchatki. Natomiast do fokowatych upodobnia je brak zewnętrznych małżowin usznych. W przeciwieństwie do pozostałych płetwonogich u morsowatych nie występuje gęste futro, lecz jedynie dość rzadki ‚meszek’. To tłuszcz stanowi główną warstwę chroniącą przed zimnem. Cechą charakterystyczną morsowatych są wydłużone górne kły. Styl pływania tych zwierząt  jest unikalny w świecie płetwonogich. Podobnie jak u fok główny napęd stanowią boczne ruchy tylnej części ciała, są one jednak wspomagane przez przednie płetwy (tak jak u uchatkowatych).

Gatunki

Rodzaj: Odobenus

Reklamy